img001
แบบพื้นชั้นที่ 1
img002
แบบพื้นชั้นที่ 2
img003
มุมมองจากหลังคา Top View
img004
มุมมองด้านหน้า
img005
มุมมองจากด้านซ้าย
img006
มุมมองด้านหลัง
img007
มุมมองจากด้านขวา
img008
มุมมองภาพตัดจากด้านหน้า
img009
มุมมองภาพตัดจากด้านขวา